Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení


[PRODÁNO] Zahrada u Apolla 430m²

[PRODÁNO] Pozemek o celkové ploše 430m² poskytuje ideální prostor pro relaxaci

Popis nemovitosti

[PRODÁNO] Nabízím k prodeji zahradu s úrodnou odpočinutou půdou u Apolla. Tento pozemek o celkové ploše 430m² poskytuje ideální prostor pro relaxaci, zahradničení a samozásobitelství. Nachází se v krásném Lednicko-valtickém areálu u historického zámku Lednice, což zaručuje klidné a malebné okolí pro odpočinek. V blízkosti se nachází také populární cyklostezky a turistické trasy, ideální pro milovníky pohybu a přírody. Tato půda je jako stvořená pro vytvoření vlastní zahrady či zahradního relaxačního prostoru. Celková plocha 430m² poskytuje dostatek prostoru pro vaše zemědělské či zahradnické aktivity. Možnost zavedení elektřiny a přítomnost vody v nedalekém potoce nebo pod zemí otevírají široké možnosti pro využití této půdy. Buďte blízko přírody a vytvořte si svůj vlastní ráj na zemi.

450 000 Kč

DALŠÍ INFORMACE

ODKAZ NA ÚZEMNÍ PLÁN

Mapa: ODKAZ NA UMÍSTĚNÍ

RI - Plochy rekreace - Rekreace individuální
HLAVNÍ ÚČEL VYUŽITÍ: Plochy rekreace jsou vymezeny k zajištění podmínek pro rekreaci v kvalitním prostředí. Plochy rekreace individuální zahrnují pozemky pro činnosti, stavby nebo zařízení, které zajišťují podmínky pro individuální rekreační aktivity. 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: Plochy rekreace individuální zahrnují pozemky pro činnosti, stavby nebo zařízení, které zjevně souvisejí a jsou slučitelné s hlavním účelem využití (např. stavby pro individuální rekreaci, vybavenost pro každodenní rekreaci, kulturu, sport, cestovní ruch a veřejné stravování, ubytování, služby, maloobchod, apod.) a stavby nebo zařízení související a stavby nezbytné dopravní a technické infrastruktury.
PODMÍNĚNÉ VYUŽITÍ: Kromě objektů nezbytné dopravní nebo technické infrastruktury, lze v plochách pro rekreaci individuální umísťovat stavební objekty nebo zařízení pouze pokud:   nesnižují pobytovou a rekreační kvalitu prostředí, souvisejí s hlavním účelem využití a slouží zejména uživatelům dané plochy,  mají max. jedno plné nadzemní podlaží s možností využití podkroví jako dalšího podlaží a max. jedno podzemní podlaží v případě stavby hlavní,  slouží pro individuální rekreaci, zahrádkářskou činnost nebo chov drobného zvířectva (např. pergoly, objekty pro uskladnění zemědělských plodin nebo zahradního náčiní a mechanizace, skleník, králíkárna, kurník, voliéra, apod.) a mají nejvýše jedno nadzemní podlaží, zastavěnou plochu do 16 m2 a max. výšku 5 m od úrovně podlahy, v případě objektů doplňkových ke stavbě hlavní,  součet zastavěné plochy všech nadzemních částí objektů na parcele jednoho vlastníka, vyšších než 2 m od nejvyšší úrovně přilehlého terénu, nepřesáhne 80 m2 a současně nebude překročena zastavitelnost 20 % z plochy dané parcely.
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: Činnosti, stavby nebo zařízení, které zjevně nesouvisejí nebo nejsou slučitelné s hlavním účelem využití; dále stavby nebo zařízení, které svojí kapacitou, prostorovým uspořádáním nebo technickým řešením prokazatelně naruší kvalitu rekreačního prostředí nebo takové důsledky vyvolají druhotně; zejména stavby pro trvalé bydlení, autoservis, pneuservis, mycí linka motorových vozidel, čerpací stanice pohonných hmot apod.
 
Voda: je v potoce, nebo všichni sousedé mají vrt, spodní voda je diky potoku lehce dostupná
Kanalizace: není
Elektřina: je na hranici pozemku, možno připojit

REZERVACE PROHLÍDKYKontaktní formulář

Stáhnout PDF